لوله

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد EN 1329 یا استاندارد ایران ISIRI


کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاریردضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی
e mine m,maxdem,mindem,max
NP-PI01۶۳۶۳B۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲مشاهده
NP-PI02۹۰۹۰BD۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳مشاهده
NP-PI03۱۱۰۱۱۰BD۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳مشاهده
NP-PI04۱۲۵۱۲۵BD۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳مشاهده
NP-PI05۱۶۰۱۶۰B۳٫۲۳٫۸۱۶۰۱۶۰٫۴مشاهده
NP-PI06۱۶۰۱۶۰BD۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴مشاهده
NP-PI07200200B3.94.2200200.5مشاهده
NP-PI08200200BD4.95.6200200.5مشاهده

لوله های ناودانی چسبی بر اساس استاندارد ISIRI 12142-1


کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاریردضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی
e mine m,maxdem,mindem,max
NP-PI01۶۳۶۳B1.5-۶۳63.3مشاهده
NP-PI02۹۰۹۰BD1.8 -۹۰90.4مشاهده
NP-PI03۱۱۰۱۱۰BD2.2-۱۱۰110.4مشاهده
NP-PI04۱۲۵۱۲۵BD2.5-۱۲۵125.4مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید