سالنگار ناردین پلیمر اسپادانا

سالنگار
1 1386 خرید زمین به مساحت 4000 متر مربع جهت اجرای طرح در خردادماه
2 1387 تسطیح زمین اجرای طرح در شهریورماه
3 1387 قرارداد ساخت سوله سالن تولید و انبار مواد اولیه و محصولات در بهمن ماه
4 1388 تأسیس شرکت به نام شرکت ناردین پلیمر اسپادانا در اردیبهشت ماه
5 1388 انتقال و نصب سوله توسط مجری طرح در خردادماه
6 1388 شروع عملیات ساختمانی سالنهای تولید، انبار مواد اولیه به مساحت 1440 متر مربع در تیرماه
7 1388 خرید 7 خط تولید اتصالات در مردادماه
8 1388 خرید 40 سری قالب تولید اتصالات در مردادماه
9 1388 خرید یک دستگاه لیفتراک داتسون 2 تن در مردادماه
10 1388 عملیات اجرای پروژه برق رسانی و خرید تجهیزات برق به میزان 240 کیلو وات در شهریورماه
11 1388 عملیات اجرای پروژه آب و گاز رسانی و خرید تجهیزات در مهرماه
12 1388 خرید دو دستگاه میکسر 100 و 200 کیلوگرمی مواد اولیه و آسیاب 100 کیلو گرمی در آبان ماه
13 1388 قرارداد ساخت 5 خط تولید اتصالات در آذرماه
14 1388 خرید یک دستگاه بالابر 300 کیلو گرمی برق و هیدرولیک به ارتفاع 11 متر در بهمن ماه
15 1388 اتمام عملیات ساختمان سالن تولید و انبار مواد اولیه و تأسیسات و مخازن آب در بهمن ماه
16 1388 دریافت گواهی پایان ساختمان شرکت در اسفندماه
17 1388 انتقال و نصب 7 خط تولید و 40 سری قالبهای تولید اتصالات و میکسرهای مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی در اسفندماه
18 1389 خرید و نصب یک دستگاه کمپرسور باداسکرو و برج خنک کن 200 تن در فروردین ماه
19 1389 راه اندازی ماشین آلات و شروع تولید انواع اتصالات با 7 خط در فروردین ماه
20 1389 ساخت و نصب 15 عدد مخزن چرخ دار ماند مواد اولیه در فروردین ماه
21 1389 اخذ پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید 2000 تن اتصالات در فروردین ماه
22 1389 انتقال و نصب 5 خط تولید و افزایش تولید اتصالات در اردیبهشت ماه
23 1389 خرید 30 سری قالب اتصالات و افزایش تنوع محصولات در خردادماه
24 1389 خرید 6 واحد کانکس به مساحت 126 مترمربع جهت قسمت اداری و کارگری در تیرماه
25 1389 قرارداد ساخت 5 خط تولید اتصالات در آبان ماه
26 1389 خرید 9 سری قالب اتصالات و افزایش تنوع محصولات در آبان ماه
27 1389 شروع عملیات ساخت سالن انبار محصولات به مساحت 1800 مترمربع و در دو طبقه در آذرماه
28 1389 خرید کارخانه مجاور جهت اجرای طرح توسعه بابت ساخت تأسیسات زیربنای تولید لوله در اسفندماه
29 1390 اتمام ساخت سالن انبار محصول در 2 طبقه و چیدمان محصولات بصورت کارتکس انبارداری در فروردین ماه
30 1390 ساخت و اتمام عملیات انبار ، قطعات یدکی و سالن تعمیرات و تراشکاری در اردیبهشت ماه
31 1390 انتقال و نصب 5 خط تولید و افزایش تولید محصولات در خردادماه
32 1390 ساخت یک دستگاه بالابر طبقه دوم انبار محصول به ابعاد 4×6×4 و با ظرفیت 10 تن در مردادماه
33 1390 خرید یک دستگاه لیفتراک تویوتا 5/2 تن در شهریورماه
34 1390 تجهیز آزمایشگاه با توجه به افزایش و تنوع محصولات به سیستم های جدید و مدرنتر در آبان ماه
35 1390 خرید 12 سری قالب اتصالات شامل بوشنها، شیر یکطرفه 110، چهارراه 45×110 و افزایش در تنوع محصولات در دی ماه
36 1390 خرید و نصب ماشین تراش 2 متری جهت واحد تراشکاری در بهمن ماه
37 1390 خرید دستگاه برش پلاسما، دلر عمودی، پرس شیلنگ هیدرولیک، حدیده لوله فلزی جهت واحد تراشکاری در اسفند ماه
38 1391 قرارداد ساخت خط کامل تولید لوله در تیرماه
39 1391 ساخت ساختمان اداری موقت به مساحت 180 متر مربع در مردادماه
40 1391 خرید 7 سری قالب اتصالات شامل انواع بست لوله و کلاهک هواکش و افزایش در تنوع محصولات در مهرماه
41 1391 خرید 4 سری قالب اتصالات شامل درپوش توکار در اسفندماه
42 1392 شروع عملیات ساخت سالن آسیاب به مساحت 250 متر مربع در فروردین ماه
43 1392 اتمام عملیات ساخت سالن آسیاب و جداسازی آن از قسمت میکس مواد در خردادماه
44 1392 قرارداد ساخت سوله سالن تولید لوله به مساحت 1200 مترمربع در تیرماه
45 1392 انتقال و نصب سوله سالن توسط مجری طرح در مردادماه
46 1392 شروع عملیات ساخت سالن تولید لوله در مردادماه
47 1392 اجرای پروژه ایجاد سبتیک فاضلاب شرکت در شهریورماه
48 1392 خرید و نصب آسیاب 80 جهت خط تولید لوله در دی ماه
49 1392 قرارداد آموزش و پیاده سازی IMS (18001- 14001- 9001) ISO وتأیید صلاحیت 17025 ISO آزمایشگاه دردی ماه
50 1392 انتقال و نصب خط تولید لوله در سالن تولید اتصالات در بهمن ماه
51 1392 راه اندازی و شروع تولید لوله در اسفندماه
52 1392 اخذ پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید 1500 تن لوله در اسفندماه
53 1392 افزایش و اخذ پروانه بهره برداری از 2000 تن به 5000 تن اتصالات در اسفندماه
54 1393 اخذ گواهینامه های IMS ( 18001- 14001- 9001) ISO از شرکت محترم توف آلمان در فروردین ماه
55 1393 ساخت 10 عدد کفی جهت حمل و انبارش لوله در اردیبهشت ماه
56 1393 اتمام عملیات ساخت سالن تولید لوله در خردادماه
57 1393 دریافت گواهی پایان ساخت شرکت در خردادماه
58 1393 قرارداد ساخت خط دوم تولید لوله در خردادماه
59 1393 خرید 8 سری قالب اتصالات شامل زانو و سه راه خم و افزایش در تنوع محصولات در تیرماه
60 1393 تجهیز آزمایشگاه با توجه به افزایش و تنوع محصولات به دستگاههای جدید مورد نیاز در مردادماه
61 1393 عملیات پروژه تأسیسات گاز و برق رسانی به میزان 245 کیلو وات در شهریورماه
62 1393 انتقال و نصب خط دوم تولید لوله در شهریورماه
63 1393 اتمام عملیات ساخت مخازن آب و تأسیسات سالن تولید لوله در مهرماه
64 1393 خرید 5 سری قالب اتصالات شامل درپوش روکار و افزایش در تنوع محصولات در مهرماه
65 1393 اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه IEC 17025 ISO از شرکت محترم NACI در مهرماه
66 1393 قرارداد خرید تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز آزمایشگاه جهت آزمونهای سفتی حلقوی و میزان درصد فیلر در آذرماه
67 1393 خرید و نصب ماشین فرز جهت واحد تراشکاری در دی ماه
68 1393 خرید 4 سری قالب اتصالات شامل کلاهکهای H و شیر یکطرفه 160 و افزایش در تنوع محصولات در بهمن ماه