سالنگار ناردین پلیمر اسپادانا

سالنگار
11386خرید زمین به مساحت 4000 متر مربع جهت اجرای طرح در خردادماه
21387تسطیح زمین اجرای طرح در شهریورماه
31387قرارداد ساخت سوله سالن تولید و انبار مواد اولیه و محصولات در بهمن ماه
41388تأسیس شرکت به نام شرکت ناردین پلیمر اسپادانا در اردیبهشت ماه
51388انتقال و نصب سوله توسط مجری طرح در خردادماه
61388شروع عملیات ساختمانی سالنهای تولید، انبار مواد اولیه به مساحت 1440 متر مربع در تیرماه
71388خرید 7 خط تولید اتصالات در مردادماه
81388خرید 40 سری قالب تولید اتصالات در مردادماه
91388خرید یک دستگاه لیفتراک داتسون 2 تن در مردادماه
101388عملیات اجرای پروژه برق رسانی و خرید تجهیزات برق به میزان 240 کیلو وات در شهریورماه
111388عملیات اجرای پروژه آب و گاز رسانی و خرید تجهیزات در مهرماه
12 1388خرید دو دستگاه میکسر 100 و 200 کیلوگرمی مواد اولیه و آسیاب 100 کیلو گرمی در آبان ماه
13 1388قرارداد ساخت 5 خط تولید اتصالات در آذرماه
14 1388خرید یک دستگاه بالابر 300 کیلو گرمی برق و هیدرولیک به ارتفاع 11 متر در بهمن ماه
15 1388اتمام عملیات ساختمان سالن تولید و انبار مواد اولیه و تأسیسات و مخازن آب در بهمن ماه
16 1388دریافت گواهی پایان ساختمان شرکت در اسفندماه
17 1388انتقال و نصب 7 خط تولید و 40 سری قالبهای تولید اتصالات و میکسرهای مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی در اسفندماه
18 1389خرید و نصب یک دستگاه کمپرسور باداسکرو و برج خنک کن 200 تن در فروردین ماه
19 1389راه اندازی ماشین آلات و شروع تولید انواع اتصالات با 7 خط در فروردین ماه
20 1389ساخت و نصب 15 عدد مخزن چرخ دار ماند مواد اولیه در فروردین ماه
21 1389اخذ پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید 2000 تن اتصالات در فروردین ماه
22 1389انتقال و نصب 5 خط تولید و افزایش تولید اتصالات در اردیبهشت ماه
23 1389خرید 30 سری قالب اتصالات و افزایش تنوع محصولات در خردادماه
24 1389خرید 6 واحد کانکس به مساحت 126 مترمربع جهت قسمت اداری و کارگری در تیرماه
25 1389قرارداد ساخت 5 خط تولید اتصالات در آبان ماه
26 1389خرید 9 سری قالب اتصالات و افزایش تنوع محصولات در آبان ماه
27 1389شروع عملیات ساخت سالن انبار محصولات به مساحت 1800 مترمربع و در دو طبقه در آذرماه
28 1389خرید کارخانه مجاور جهت اجرای طرح توسعه بابت ساخت تأسیسات زیربنای تولید لوله در اسفندماه
29 1390اتمام ساخت سالن انبار محصول در 2 طبقه و چیدمان محصولات بصورت کارتکس انبارداری در فروردین ماه
30 1390ساخت و اتمام عملیات انبار ، قطعات یدکی و سالن تعمیرات و تراشکاری در اردیبهشت ماه
31 1390انتقال و نصب 5 خط تولید و افزایش تولید محصولات در خردادماه
32 1390ساخت یک دستگاه بالابر طبقه دوم انبار محصول به ابعاد 4×6×4 و با ظرفیت 10 تن در مردادماه
33 1390خرید یک دستگاه لیفتراک تویوتا 5/2 تن در شهریورماه
34 1390تجهیز آزمایشگاه با توجه به افزایش و تنوع محصولات به سیستم های جدید و مدرنتر در آبان ماه
35 1390خرید 12 سری قالب اتصالات شامل بوشنها، شیر یکطرفه 110، چهارراه 45×110 و افزایش در تنوع محصولات در دی ماه
36 1390خرید و نصب ماشین تراش 2 متری جهت واحد تراشکاری در بهمن ماه
37 1390خرید دستگاه برش پلاسما، دلر عمودی، پرس شیلنگ هیدرولیک، حدیده لوله فلزی جهت واحد تراشکاری در اسفند ماه
38 1391قرارداد ساخت خط کامل تولید لوله در تیرماه
39 1391ساخت ساختمان اداری موقت به مساحت 180 متر مربع در مردادماه
40 1391خرید 7 سری قالب اتصالات شامل انواع بست لوله و کلاهک هواکش و افزایش در تنوع محصولات در مهرماه
41 1391خرید 4 سری قالب اتصالات شامل درپوش توکار در اسفندماه
42 1392شروع عملیات ساخت سالن آسیاب به مساحت 250 متر مربع در فروردین ماه
43 1392اتمام عملیات ساخت سالن آسیاب و جداسازی آن از قسمت میکس مواد در خردادماه
44 1392قرارداد ساخت سوله سالن تولید لوله به مساحت 1200 مترمربع در تیرماه
45 1392انتقال و نصب سوله سالن توسط مجری طرح در مردادماه
46 1392شروع عملیات ساخت سالن تولید لوله در مردادماه
47 1392اجرای پروژه ایجاد سبتیک فاضلاب شرکت در شهریورماه
48 1392خرید و نصب آسیاب 80 جهت خط تولید لوله در دی ماه
49 1392قرارداد آموزش و پیاده سازی IMS (18001- 14001- 9001) ISO وتأیید صلاحیت 17025 ISO آزمایشگاه دردی ماه
50 1392انتقال و نصب خط تولید لوله در سالن تولید اتصالات در بهمن ماه
51 1392راه اندازی و شروع تولید لوله در اسفندماه
52 1392اخذ پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید 1500 تن لوله در اسفندماه
53 1392افزایش و اخذ پروانه بهره برداری از 2000 تن به 5000 تن اتصالات در اسفندماه
54 1393اخذ گواهینامه های IMS ( 18001- 14001- 9001) ISO از شرکت محترم توف آلمان در فروردین ماه
55 1393ساخت 10 عدد کفی جهت حمل و انبارش لوله در اردیبهشت ماه
56 1393اتمام عملیات ساخت سالن تولید لوله در خردادماه
57 1393دریافت گواهی پایان ساخت شرکت در خردادماه
58 1393قرارداد ساخت خط دوم تولید لوله در خردادماه
59 1393خرید 8 سری قالب اتصالات شامل زانو و سه راه خم و افزایش در تنوع محصولات در تیرماه
60 1393تجهیز آزمایشگاه با توجه به افزایش و تنوع محصولات به دستگاههای جدید مورد نیاز در مردادماه
61 1393عملیات پروژه تأسیسات گاز و برق رسانی به میزان 245 کیلو وات در شهریورماه
62 1393انتقال و نصب خط دوم تولید لوله در شهریورماه
63 1393اتمام عملیات ساخت مخازن آب و تأسیسات سالن تولید لوله در مهرماه
64 1393خرید 5 سری قالب اتصالات شامل درپوش روکار و افزایش در تنوع محصولات در مهرماه
65 1393اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه IEC 17025 ISO از شرکت محترم NACI در مهرماه
66 1393قرارداد خرید تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز آزمایشگاه جهت آزمونهای سفتی حلقوی و میزان درصد فیلر در آذرماه
67 1393خرید و نصب ماشین فرز جهت واحد تراشکاری در دی ماه
68 1393خرید 4 سری قالب اتصالات شامل کلاهکهای H و شیر یکطرفه 160 و افزایش در تنوع محصولات در بهمن ماه