خط مشی

شرکت ناردین پلیمر اسپادانا با ایجاد واحدی مدرن در تولید محصولات پلیمری با کیفیت مطلوب بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و با مدیریت صحیح و آگاهی کامل از نیاز جامعه همراه با برنامه ریزی دقیق و توان علمی و تخصصی بالا و تعادل و ارتباط دوطرفه با ذینفعان و جلب رضایت کامل مشتریان را از اهداف اصلی شرکت تلقی می نمایند و با همچین تفکری رئوس کلی خط مشی و اصول بنیادی خود در راستای پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 را به عنوان مدل اجرایی ترسیم کرده و همواره دیدگاه های این شرکت مبنی بر اصول زیر می باشد :

  • 1- اعتقاد به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت و تلاش در جهت حفظ کرامت این سرمایه
  • 2- تعریف و بازنگری اهداف و برنامه های کیفیت جهت نیل به بهبود مستمر کلیه فرآیندها
  • 3- شناسایی و درک خواسته های ذینفعان و تلاش تمام سطوح شرکت جهت برآورده سازی آن ها
  • 4- تعهد به تولید محصول با کیفیت عالی در راستای افزایش اثربخشی و کارایی تولید
  • 5- احترام به حقوق مشتریان از طریق شفاف سازی و تلاش در جهت افزایش کیفیت و دقت و صحت آزمون های محصول
  • 6-توسعه شبکه مکانی احراز فروش و افزایش میزان فروش و سهم بازار داخلی و دستیابی به بازارهای جهانی
  • 7- پیشگیری از آلودگی ها ، مصدومیت و بیماری در جهت حفظ سلامتی کارکنان
  • 8- رعایت قوانین و مقررات و دیگر الزامات کیفیتی ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت
  • 9- تعیین و بازنگری در اهداف کیفیتی ، ایمنی و بهداشت و محیط زیست
  • 10-نظم و نظافت در محیط کار

اینجانب با اعتقاد کامل و با همه توان از پیاده سازی و اجرای این سیستم در شرکت حمایت نموده و در فواصل زمانی مناسب ، حداکثر سالیانه نسبت به بازنگری این خط مشی ، اهداف کیفیتی و برنامه های مرتبط به آن ها اقدام می نمایم .

لذا لازم است تمامی کارکنان در کلیه سطوح با آگاهی کامل از وظایف خود در اجرای موفق این استاندارد در شرکت ، نهایت مساعدت و همکاری را مبذول نمایند .

مدیرعامل

محمد ترابی