کلاهک H VENTCOWL) H)

لوله های هواکش شبکه های فاضلاب به پشت بام ساختمان هدایت می شوند. استفاده ازکلاهک Hکامل u-p.v.c بدلیل سبکی وزن و راحتی نصب در مقایسه با انواع فلزی وسیمانی برای جلوگیری از ورود آب باران و اشیاء به شبکه و به دلیل شکل خاص خود که مزیت این نوع کلاهک مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشور می باشد خروج هوا و بوی نامطبوع را به صورت کامل انجام می دهد .

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dsm.min dsm.max
NP-HC01 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-HC02 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-HC03 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۴ ۴٫۶ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده