کلاهک H VENTCOWL) H)

لوله های هواکش شبکه های فاضلاب به پشت بام ساختمان هدایت می شوند. استفاده ازکلاهک Hکامل u-p.v.c بدلیل سبکی وزن و راحتی نصب در مقایسه با انواع فلزی وسیمانی برای جلوگیری از ورود آب باران و اشیاء به شبکه و به دلیل شکل خاص خود که مزیت این نوع کلاهک مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشور می باشد خروج هوا و بوی نامطبوع را به صورت کامل انجام می دهد .

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdsm.mindsm.max
NP-HC01۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-HC02۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-HC03۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۴۴٫۶۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید