کلاهک (VENT COWL)

لوله های هواکش شبکه های فاضلاب به پشت بام ساختمان هدایت می شوند. استفاده ازکلاهک کامل u-p.v.c بدلیل سبکی وزن و راحتی نصب در مقایسه با انواع فلزی وسیمانی برای جلوگیری از ورود آب باران و اشیاء به شبکه و خروج هوا کاربرد فراوان پیدا می کند.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dsm.min dsm.max
NP-VC01 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-VC02 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-VC03 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۴ ۴٫۶ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده