کلاهک (VENT COWL)

لوله های هواکش شبکه های فاضلاب به پشت بام ساختمان هدایت می شوند. استفاده ازکلاهک کامل u-p.v.c بدلیل سبکی وزن و راحتی نصب در مقایسه با انواع فلزی وسیمانی برای جلوگیری از ورود آب باران و اشیاء به شبکه و خروج هوا کاربرد فراوان پیدا می کند.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdsm.mindsm.max
NP-VC01۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-VC02۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-VC03۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۴۴٫۶۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید