شیر یکطرفه (ONE SIDE FLOW VALVE)

در سیستم لوله کشی فاضلاب خانگی و شهری جهت جلوگیری از برگشت و انتقال آب به داخل ساختمان با توجه به شکل خاص این اتصال و دارا بودن یک دریچه غیر قابل برگشتن که از انتقال و برگشت آب باران و آب فاضلاب در صورت فشار بالا استفاده می گردد.


کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.max
NP-SV01110110BDSN4483.23.8110110.3110.2110.6مشاهده
NP-SV02160160BDSN45844.6160160.4160.3160.8مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید