فلنج (FLANGE)

در شبکه های آبیاری تحت فشار و کشاورزی در موقع انتقال آب از چاههای مورد نظر به دلیل هزینه های بالا استفاده از لوله های u-p.v.c بعلت سبکی وزن و راحتی نصب و قیمت مناسب ضرورت یافته و چون لوله و فلنج موتور وپمپ آب فلزی بوده برای تبدیل و استفاده از لوله های p.v.c باید از فلنجی از جنس آن استفاده گردد.

از این رو شرکت ناردین پلیمر در جهت رفع این مشکل اقدام به طراحی و تولید فلنج از جنس u-p.v.c در طرحها و ابعاد متنوع نمود تا بخش کشاورزی نیز با برطرف شدن مشکل و کاهش هزینه های خود از تولیدات این شرکت بهره مند گردند.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویضخامت دیوارهمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdsm.mindsm.max
NP-EC02۱۶۰۱۶۰BDSN4۴۴٫۶۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸مشاهده
NP-EC03۲۰۰۲۰۰BDSN4۴٫۹۵٫۶۲۰۰٫۴۲۰۰٫۹مشاهده
NP-EC05۲۵۰۲۵۰BDSN4۶٫۲۷٫۱۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید