درپوش روکار (END CAP)

استفاده از درپوش در هنگام لوله کشی فاضلاب تا اتمام کار وحتی پس از آن برای جلوگیری از ورود اشیاء به داخل شبکه ضرورت یافته و نیازی به بکاربردن روش سنتی با حرارت و خم نمودن انتهای لوله نمی باشد.در این نوع درپوش به دلیل طراحی منحصر به فرد از این اتصال در محل قطر خارجی(دیواره خارجی) لوله به کار برده شده و نصب می گردد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگی
eminem,maxdem,mindem,max
NP-EC01۶۳۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-EC02۷۵۷۵BDSN4۴۰۳۳٫۵۷۵٫۲۷۵٫۵مشاهده
NP-EC03۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-EC04۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-EC05۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید