درپوش روکار (END CAP)

استفاده از درپوش در هنگام لوله کشی فاضلاب تا اتمام کار وحتی پس از آن برای جلوگیری از ورود اشیاء به داخل شبکه ضرورت یافته و نیازی به بکاربردن روش سنتی با حرارت و خم نمودن انتهای لوله نمی باشد.در این نوع درپوش به دلیل طراحی منحصر به فرد از این اتصال در محل قطر خارجی(دیواره خارجی) لوله به کار برده شده و نصب می گردد.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی
emin em,max dem,min dem,max
NP-EC01 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-EC02 ۷۵ ۷۵ BD SN4 ۴۰ ۳ ۳٫۵ ۷۵٫۲ ۷۵٫۵ مشاهده
NP-EC03 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-EC04 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-EC05 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده