درپوش توکار (CAP)

استفاده از درپوش در هنگام لوله کشی فاضلاب تا اتمام کار وحتی پس از آن برای جلوگیری از ورود اشیاء به داخل شبکه ضرورت یافته و نیازی به بکاربردن روش سنتی با حرارت و خم نمودن انتهای لوله نمی باشد.در این نوع درپوش به دلیل طراحی منحصر به فرد این اتصال در قسمت قطر داخلی(دیواره داخلی) لوله به کار برده شده و نصب می گردد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگی
eminem,maxdem,mindem,max
NP-CA01۶۳۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲مشاهده
NP-CA02۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳مشاهده
NP-CA03۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳مشاهده
NP-CA04۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید