سه راهی دریچه بازدید کامل (ACCESS PIPE WITH THREADED)

استفاده از سه راهی دریچه بازدید شرکت ناردین پلیمر جهت بازدید و کنترل مسیرهای لوله کشی فاضلاب خانگی ،صنعتی وساختمانها به علت سبک بودن وزن و قیمت مناسب،کوتاه بودن طول دریچه ،داشتن دری، پیچ غیر فلزی و آب بندی کامل و بازدید بسیار آسان داخل شبکه، با راحتی عمل باز وبسته شدن دریچه در مقایسه با انواع چدنی آن مقرون به صرفه تر و ضرورت پیدا می کند.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max
NP-AP01 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده