سه راهی دریچه بازدید کامل (ACCESS PIPE WITH THREADED)

استفاده از سه راهی دریچه بازدید شرکت ناردین پلیمر جهت بازدید و کنترل مسیرهای لوله کشی فاضلاب خانگی ،صنعتی وساختمانها به علت سبک بودن وزن و قیمت مناسب،کوتاه بودن طول دریچه ،داشتن دری، پیچ غیر فلزی و آب بندی کامل و بازدید بسیار آسان داخل شبکه، با راحتی عمل باز وبسته شدن دریچه در مقایسه با انواع چدنی آن مقرون به صرفه تر و ضرورت پیدا می کند.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.max
NP-AP01۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید