بوشن دوسر کوپل تخت (COUPLING AS SLIP)

در لوله کشی شبکه فاضلاب خانگی و ساختمانها معمولاً با روش سنتی و حرارت دادن سر لوله به صورت غیر اصولی و دستی که باعث سوختگی وتخریب لوله و هم چنین خارج شدن لوله از آب بندی کامل ودر نتیجه افزایش هزینه ها می شد استفاده می گردید.

شرکت ناردین پلیمر اقدام به طراحی و تولید بوشن دو سر کوپل ترمزدار وتخت تعمیری بدون ترمز نمود که نصب لوله ها در شبکه های فاضلابی را بسیار راحت وآسان نموده است .

بوشن تخت تعمیری در شبکه جهت تعمیر شکستگیها با وجود فضای بسیار کم و هم چنین افزایش و ایجاد انشعابات جدید کاربرد دارد .

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی ضخامت دیواره میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max
NP-CS01 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳ ۳٫۵ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-CS02 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۳ ۳٫۵ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-CS03 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-CS04 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده
NP-CS05 ۱۶۰ ۱۶۰ BD SN4 ۴ ۴٫۶ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ مشاهده