بوشن ترمزدار

بوشن دو سر کوپل ترمزدار برای اتصال لوله های بدون کوپله به یکدیگر با نداشتن نیاز به روشهای سنتی کاربرد دارد.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی ضخامت دیواره میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max
NP-CC01 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳ ۳٫۵ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-CC02 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۳ ۳٫۵ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-CC03 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-CC04 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده
NP-CC05 ۱۶۰ ۱۶۰ BD SN4 ۴ ۴٫۶ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ مشاهده