بست لوله ( Clamp )

در شبکه لوله کشی فاضلاب خانگی وساختمان و نصب لوله ها از طبقات بالا به سمت شبکه آبرسانی و هم سیستم فاضلاب شهری بیشتر به روشهای سنتی انجام میگردد واین امر در مواقع فشار بیش از حد بر لوله ها که در داکتهای ساختمان رها هستند باعث شکستگی لوله ها و نشت آب و فاضلاب و در نتیجه نشست و تخریب ساختمان و متحمل شدن هزینه های فراوان میگردد. لذا شرکت ناردین پلیمر در راستای رفع این نواقص اقدام به طراحی و تولید بست لوله ها در سایزهای متفاوت نموده است که کاربرد آنها در زمان لوله کشی شبکه آبرسانی و فاضلاب خانگی و شهری جهت مهار وثابت نگه داشتن لوله ها می باشد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,max
NP-CL01۶۳۶۳BSN4۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-CL02۹۰۹۰BDSN4۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-CL03۱۱۰۱۱۰BDSN4۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-CL04۱۲۵۱۲۵BDSN4۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید